Logo

ul. Mickiewicza 38a, 14-300 Morąg
e-mail: j.wozniak@kancelaria-wozniak.eu
tel.: 509 256 155

 
Logo

Honorarium za świadczone przez Kancelarię usługi prawne ustalane jest indywidualnie z klientem. Wynagrodzenie zależne jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy i określane jest zawsze przed podjęciem pierwszych czynności. Kancelaria preferuje wynagrodzenie zryczałtowane, uzależnione częściowo od wyniku sprawy.

 
Punktem wyjścia dla określenia wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349). Określa ono minimalne stawki wynagrodzeń radcy prawnego. W przypadku spraw majątkowych uzależnione są one od wartości przedmiotu sprawy. Koszty i honoraria radców prawnych ustalane są analogicznie do kosztów adwokackich.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł — 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1 500 zł — 180 zł;
  3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł — 600 zł;
  4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł — 1 200 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł — 2 400 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł — 3 600 zł;
  7. powyżej 200 000 zł — 7 200 zł.

W przypadku prostych spraw (porada prawna, jednorazowe zastępstwo na rozprawie) możliwe jest ustalenie stawki telefonicznie. W pozostałych przypadkach wynagrodzenie ustalane jest w trakcie spotkania, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy. Kancelaria nie pobiera opłat za spotkanie mające służyć tylko i wyłącznie ustaleniu stawki wynagrodzenia.

Zapraszam zatem do kontaktu i ewentualnych negocjacji w trakcie spotkania w Olsztynie lub w Morągu.