Logo

ul. Mickiewicza 38a, 14-300 Morąg
e-mail: j.wozniak@kancelaria-wozniak.eu
tel.: 509 256 155

 
Logo

Witam na stronach Kancelarii Radcy Prawnego Jarosława Woźniaka!


Kiedy życie stawia przed nami problem prawny, istotną decyzją staje się wybór właściwego prawnika, najlepiej radcy prawnego lub adwokata. Musi to być osoba, która reprezentuje wiedzę, doświadczenie, pomysłowość oraz przysłowiowe coś, co sprawi, że będziecie się Państwo dobrze czuli u jej boku... Proszę zatem o chwilę uwagi i zapoznanie się z ofertą Kancelarii Radcy Prawnego Jarosława Woźniaka. Być może właśnie ona spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Pragnę też zachęcić Państwa do regularnego odwiedzania bloga Kancelarii. Wpisy na nim umieszczane dotyczyć będą kwestii prawnych mieszczących się w zakresie działalności Kancelarii. Znajdziecie tu Państwo m.in. treści z obszaru egzekucji należności, prawa gospodarczego i handlowego czy też spraw pracowniczych lub spadkowych, jak również kosztów adwokackich. Na stronie internetowej nie sposób jednak odnieść się do wszystkich problemów, jakie niesie ze sobą barwne życie i zagmatwana regulacja prawna. Jeśli zatem nie odnajdziecie Państwo na niej odpowiedzi na wszystkie pytani zachęcam do kontaktu telefonicznego lub wizyty w Kancelarii w Morągu.

Być może okaże się, iż Państwa problem jest mniejszy niż się wydaje...
Podpis radcy prawnego

Radca prawny a adwokat

Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość wykonywania zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni mają taką możliwość, adwokaci – nie).

Od 1 lipca 2015 r. radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny i ma znaczenie głównie historyczne. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji.

Zawód zaufania publicznego

Definiowanie terminu „wolny zawód” opiera się z jednej strony na przyjętych i uznanych zwyczajach językowych, z drugiej zaś na analizach sposobu jego wykonywania. Wskazać można przykładowo na opinie, według których wykonywanie zawodu jest „wolne” dopóty, dopóki odbywa się na własny rachunek.

Pojęciem wolnego zawodu posługiwał się ustawodawca już w Konstytucji kwietniowej z 1935, stanowiąc w art. 76 ust. 1, że dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego powołuje się samorząd gospodarczy, obejmujący izby rolnicze, przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze, pracy, wolnych zawodów oraz inne zrzeszenia publiczno-prawne. Natomiast twórcy Konstytucji RP z 1997 roku zrezygnowali z tego pojęcia, zastępując je zwrotem „zawody zaufania publicznego” (art. 17 ust. 1).

Ustawodawca polski (inaczej niż większość innych ustawodawców) zrezygnował z próby wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego definicji normatywnej tego pojęcia, decydując się na rozwiązanie polegające na każdorazowym określeniu wykazu zawodów uznanych jako wolne na użytek określonych przepisów.