Logo

ul. Mickiewicza 38a, 14-300 Morąg
e-mail: j.wozniak@kancelaria-wozniak.eu
tel.: 509 256 155

 
Logo

Egzekucja należności


Kancelaria świadczy usługi egzekucji należności cywilnoprawnych poprzez:


  • kierowanie do dłużnika wezwań do zapłaty na papierze firmowym Kancelarii, co niejednokrotnie prowadzi do uregulowania należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową,
  • skierowanie do sądu cywilnego pozwu o zapłatę oraz poprowadzenie sprawy aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego,
  • egzekucję świadczeń na drodze egzekucji komorniczej,
  • umieszczenie danych dłużnika w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy,
  • złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku, gdy brak uregulowania należności nosi znamiona celowego i planowego działania,
  • skierowanie sprawy o zapłatę przeciwko członkom zarządu w przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a egzekucja spółki okazała się bezskuteczna,
  • ewentualne wszczęcie sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, gdy należność powstała w związku z prowadzeniem takiej działalności.