Logo

ul. Mickiewicza 38a, 14-300 Morąg
e-mail: j.wozniak@kancelaria-wozniak.eu
tel.: 509 256 155

 
Logo

Sprawy pracownicze


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Są to m.in. sprawy dotyczące:


  • ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku pracy (faktyczne zatrudnienie "pod przykrywką" tzw umów śmieciowych),
  • niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych,
  • sprostowania świadectwa pracy (uwaga na krótki termin zgłaszania takich roszczeń!!!),
  • odpraw związanych z przeprowadzeniem zwolnień grupowych lub przeprowadzanych z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
  • przywrócenia do pracy,
  • roszczeń wynikających z naruszenia zakazu dyskryminacji pracownika,
  • mobbingu
  • podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
  • świadczeń przysługujących w ramach ubezpieczenie społecznego.