Logo

ul. Mickiewicza 38a, 14-300 Morąg
e-mail: j.wozniak@kancelaria-wozniak.eu
tel.: 509 256 155

 
Logo

Prawo gospodarcze i handlowe


Kancelaria prowadzi sprawy charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu handlowego, takie jak:


  • sprawy o odszkodowanie, wynikające z nienależytego wykonania umowy, ze szczególnym uwzględnieniem umów prawa budowlanego
  • zakładanie, przekształcanie i rozwiązywanie spółek prawa handlowego, oraz sprawy związane z ich bieżącym funkcjonowaniem,
  • sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji,
  • opiniowanie ogólnych warunków umów (wzorów umów) pod kątem niedozwolonych klauzul umownych,
  • optymalizacja formy prowadzonej działalności,
  • sprawy dotyczące przewozu, najmu i sprzedaży.